Cruisehavn

Cruiseliste 2021 

Faktiske bestillinger p.t. viser 278 anløp med en maksimal passasjerkapasitet på 570 000. Vi har færre bestillinger fra de tradisjonelle cruiseskipene (203 anløp) i 2021 enn vi hadde i 2020, men cruiselisten viser likevel en økning i antall anløp samlet sett. Denne økningen (75 anløp) skyldes at flere av Hurtigrutens tidligere kystrutefartøy planlegges brukt i selskapets nye cruisesatsning, og at de har valgt å legge mye av denne aktiviteten til Ålesund.

Foreløpig cruiseliste 2021 finner du her Cruiselisten 2021

 

Selv om cruiselisten baserer seg på faktiske bestillinger, så vil vi nok kunne oppleve endringer og avbestillinger i månedene som kommer. Dette kan komme som resultat av begrensninger som pålegges av myndighetene, og av rederienes egne retningslinjer knyttet til smittevern. Ålesund havn vil være forberedt på å håndtere smittetilfeller, dersom slike skulle oppstå i forbindelse med at virksomheten gjenopptas. Fra havnas side, så vil vi gjøre dette i nært samarbeid med-, og under ledelse av kommuneoverlegen i Ålesund.

 

 

  

 

Cruiseterminalens plassering i byens sentrum gjør det mulig for passasjerene å gå til fots gjennom jugendbyen. Det er videre mange utflukter for passasjerene til Atlanterhavsparken, Alnes fyr, Fjellstua, Sunnmøre og Aalesund museum. Ålesundregionens havnevesen er medlem av Cruise Norway og Cruise Europe som er interesseorganisasjoner for tilbydere innen cruise i Norge. 

                Logo Cruise Europe