Areal og Eiendom

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har store utendørsareal, logistikkareal og nesten 13.000 m² med terminal-, lager- og kontorbygg. Eiendommene ligger sentralt plassert i forhold til Ålesund Havn, som for eksempel Flatholmen, Skutvika, Skansekaia, Skateflua m.m . ÅRH har i tillegg næringseiendommer på Gjøsundet, i Spjelkavik og på Humla. De aller fleste eiendommene er tilknyttet kai og med utvendige arealer.

 

Hovedtyngden av bygningsmassen og arealene er samlet i :

Ålesund sentrum
• Administrasjonsbygg
• Kontorbygg
• Lagerlokaler
• Cruiseterminal
• Hurtigbåtterminal
• Parkering

Skutvika
• Uteareal
• Logistikkareal bak kai
• Kontor- / lagerlokaler

Flatholmen
• Terminaler
• Lager- / redskapshus
• Tekniske bygg
• Uteareal
• Logistikkareal

Spjelkavik
• Kontorbygg m/ parkering
• Lagerbygg
• Uteareal

For mer informasjon kontakt:
Administrasjonen | 70 16 34 00 | post@alesund.havn.no |