Ledige

Ledige lokaler

Ålesund Havnedrift AS (ÅHD) er driftsselskap for Flatholmen havneanlegg. Selskapet er 100% eid av Ålesundregionens Havnevesen. På Flatholmen havneanlegg har allerede mange aktører etablert seg og anlegget er under utvidelse. Flatholmen havneanlegg er det største området som ÅRH eier, og er også det viktigste satsningsområde for årene som kommer.
Bygningsmassen består i all hovedsak av kontorer og lager (tørr/kjøl/frys). I tillegg leier ÅRH ut betydelige mengder kaiareal til havnens brukere. 

Ledige lokaler

Sorenskriver Bulls gate 3, Skansekaia
 Lagerlokaler
• 498 m² isolert lager i 1.etg.
• Lett tilkomst med stor port fra kai.

 Flatholmen Havneanlegg
• Gruset arealer. Til sammen ca. 21 000 m².
• Gruset arealer. Til sammen ca. 10 000 m²
• Gruset arealer. Til sammen ca.   1 600 m²

For ledige areal og kontor kontakt:

Administrasjonen | 70 16 34 00 | post@alesund.havn.no |