Regelverk og priser i Ålesund havn

Grunnlag for utregningene er priser for 2019. Alle priser er å oppfatte som eks.mva. Ålesund Havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og eventuelle beregningsfeil.