Regelverk og priser i Ålesund havn

ENDRING I STRØMPRISER FRA 15.02.2019
På grunn av kraftig prisøkning fra strømleverandørenes side, ser oss nødt til å justere vår pris noe opp, fra 1,60 pr. kWh til 1,70 pr. kWh. Endringen blir gjeldende fra 15. februar 2019.
Grunnlag for utregningene er priser for 2019. Alle priser er å oppfatte som eks.mva. Ålesund Havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og eventuelle mindre avvik i kalkulert vs. faktisk fakturert beløp vil kunne forekomme.