Regelverk og priser i Ålesund havn

Alle priser er å oppfatte som eks.mva. Ålesund Havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. 

For 2021 belastes det ikke anløpsavgift i ÅRH' s havnedistrikt.

For lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter gjelder egne priser.