Organisasjon

Ålesundregionens Havnevesen er et havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunene Ålesund, Sula, og Giske  er tillagt etter havne- og farvannsloven.

Ålesundregionens Havnevesen skal på vegne av sine eierkommuner føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen.

Ålesundregionens Havnevesen har i tillegg til forvaltning og drift av havneanlegg, utleie av bygg, tomter, arealer, parkeringsplasser, salg av tjenester og administrering av havnevirksomheten i Hareid kommune.

Det er 14 ansatte i havnevesenet som arbeider innenfor overnevnte områder. Dette er 5 havneinspektører, 7 i administrasjonen og 3 på vedlikehold. Disse finner du under kontakt oss for nærmere informasjon.