Sakspapirer

Ved å trykke på linken under vil du finne sakspapir og protokoll for møter 
i havnestyret og havnerådet :

Sakspapir og protokoll

 

Møtedager for havnestyret og havnerådet i 2021. 
 
Følgende møtedager foreslås for havnestyret og havnerådet i 2021:
 
Havnestyret:
18.januar
01.mars
12.april
10.mai
21.juni
13.september
25.oktober
22.november
 
Havneråd: 
07. juni
27. september
10. desember

Møtetidspunkt kl. 14.

Det foreslås lagt opp til et arbeidsår med møteaktivitet på linje med det som har vært vanlig tidligere.
Det blir det 8 møter i havnestyret og 3 møter i havnerådet. Dersom det skulle komme opp behov eller
hastesaker utenom oppsatt møtekalender, bør det være mulig å innkalle til ekstraordinært møte.

For havnerådet foreslås, som tidligere, 3 årlige møtedager hvor følgende faste saker legges frem for behandling:
Møte nr. 1: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
Møte nr. 2: Fremlegging av halvårsregnskap, behandling av premissgivende bestilling, forslag til prisregulativ.
Møte nr. 3: Økonomiplan, budsjett og regulativ