Sakspapirer

Ved å trykke på linken under vil du finne sakspapir og protokoll for møter 
i havnestyret og havnerådet :

Sakspapir og protokoll

 

Møtedager for havnestyret og havnerådet i 2020.
 
Følgende møtedager foreslås for havnestyret og havnerådet i 2020:
 
Havnestyret:
27. februar
06. april
18. mai
15. juni
14. september
19. oktober
16. november
 
Havneråd:
27. februar
09. juni
28. september
04. desember

Møtetidspunkt kl. 14.

Det foreslås lagt opp til et arbeidsår med møteaktivitet på linje med det som har vært vanlig tidligere.
En utsatt oppstart gjør at vi ikke rekker første havnestyremøte som normalt ville vært i januar. Derfor
blir det 7 møter i havnestyret og 3 møter i havnerådet. Dersom det skulle komme opp behov eller
hastesaker utenom oppsatt møtekalender, bør det være mulig å innkalle til ekstraordinært møte.

For havnerådet foreslås, som tidligere, 3 årlige møtedager hvor følgende faste saker legges frem for behandling:
Møte nr. 1: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
Møte nr. 2: Fremlegging av halvårsregnskap, behandling av premissgivende bestilling, forslag til prisregulativ.
Møte nr. 3: Økonomiplan, budsjett og regulativ