Havnestyret sakspapir 2019

I denne mappen vil alle sakspapirene i 2019 ligge samt datoer for møtene.

Møtedager for havnestyret og havnerådet i 2019.

Havnestyret:
28.januar
25.februar
1.april
13.mai
17.juni
23.september
4.november
2.desember
 
Havneråd:
27.mai
14.okt
13.des
 
Møtetidspunkt er kl 15. med mindre annet avtales.

Det foreslås lagt opp til et arbeidsår med møteaktivitet på linje med det som har vært vanlig
tidligere, dvs. 8 faste møter i havnestyret og 3 møter i havnerådet. Dersom det skulle komme
opp behov eller hastesaker utenom oppsatt møtekalender, bør det være mulig å innkalle til
ekstraordinært møte.

For havnerådet foreslås som tidligere 3 årlige møtedager hvor følgende faste saker legges
frem for behandling:
Møte nr. 1: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
Møte nr. 2: Fremlegging av halvårsregnskap, behandling av premissgivende bestilling, forslag til prisregulativ.
Møte nr. 3: Økonomiplan, budsjett og regulativ