Bygging av pirkaia på Storneset

Ålesund Havn er i gang med å bygge pirkai på Storneset.

Det er Skanska som er entreprenør for byggingen av kaia. Dette er et spennende prosjekt med en litt spesiell byggemåte. Skanska setter opp alle pelene, både rette og skråstilte peler på Storneset. Samtidig støper de kaielementene på Flatholmen havneanlegg. Dette blir kaidekket og elementene fraktes med lekter til Storneset for sammenstøping. Det vil i alt være 13 kaielementer som skal fraktes og støpes sammen. Pirkaia blir 200 m lang og er et spennende prosjekt for Ålesund Havn. Kaien er beregnet ferdig 31.05.2012.