Cruisesesongen 2012

Cruisesesongen er i ferd med å avsluttet for 2012. Det har vært nok et år med økning av skip og passasjerer.

Med unntak av ett anløp i desember er årets cruise sesong avsluttet. Status for 2012 blir da 114 anløp med til sammen 143201 passasjerer. Dette tilsvarer en økning i forhold til 2011 med 31 % i antall anløp og 48,8 % i antall passasjerer. Også bruttotonnasjen økte kraftig, fra 3,1 mill. bruttotonn i 2011 til 5,8 mill. bruttotonn i 2012, tilsvarende en økning på 86 %.

Crusieskip på vei til kai