Offentlig gjennomsyn

Ålesundregioens havnevesen legger ut til høring forskrifter, priser og vilkår for 2013 til gjennomsyn i havnevesenets lokaler på Skansekaia.

Dette for at havnebrukerne skal kunne komme med tilbakemeldinger om det vi forslår er akseptabelt og at de skal kunne forberede seg til neste år på de ulike priser og vilkår havna ønsker å benytte.

Høringsfristen er satt til 23.10.2012 og havnebrukerne må melde inn til havnevesenet innenfor denne tidsfristen dersom de har forslag til endringer. Nedenfor finner dere linkene til de to dokumentene.

Forskrift, priser og vilkår 2013  

Forskrift om saksbehandlingsgebyr 2013