Kaiutvidelse på Flatholmen

Ålesundregionens havnevesen har utvidet kaikapasiteten på Flatholmen havneanlegg med 200 m kailengde inkludert ro-ro rampe.

Kaiene på Flatholmen har i løpet av sommeren og høsten blitt utvidet østover med 200 meter. Utvidelsen innebærer forlengelse av eksisterende hovedkai med 60 meter, påfølgende ny roro-rampe med brede på 20 meter samt en ny hovedkai på 120 meter.

Bygging av den nye kaien ble tildelt den danske entreprenøren Per Aarsleff AS i form av en totalentreprise. Byggekostnadene for kaianlegget beløper seg til 25 mill. kroner.

Ny kai på Flatholmen