Ny godsterminal på Flatholmen

Skanska skal bygge ny godsterminal på Flatholmen for havnevesenet.

Havnevesenet har inngått avtale med Skanska Norge om bygging av en ny godsterminal på Flatholmen havneanlegg. Terminalen har en grunnflate på 2120 m, og skal inneholde  tørrlager, kjølelager og kontorfasiliteter. Terminalen får nedsenkede kjøreramper og skal være forberedt for godkjenning som grensekontrollstasjon.
 
Kontrakten har en kostnadsramme på 25 mill. kroner, og bygningen er planlagt ferdig sommeren  2013. Det er inngått en langsiktig leieavtale med Bring Cargo AS som skal drive terminalen.

Godsterminal sett fra nordøst