Oppskriften på en pirkai

Storneset Fiskerikai stod ferdig og ble tatt i bruk i sommer. Her får du oppskriften på hva som gikk med for å ferdigstille den:

- 5952 m3 betong, tilsvarende 14 880 tonn
- 788 tonn armeringsjern
- 68 pelerør med diameter 1200 mm, 
- 1700 meter rør og vekt 500 tonn
- 29 stk pullerter á 150 tonn
- 440 meter kaifrontlister
- 11 stk lysmaster
- 4 stk strøm- og vannstasjoner
- 217 store dumperdekk
- 14 spesialfendere

Kaien er 200 meter lang og 20 meter bred, som utgjør 4000 m2. Den står på fast grunn uten noen form for løsmasser. For å stabilisere konstruksjonen er kaien etterspent i fjellet på 8 akser, hver med 500 tonn.