Nytt redskapshus på Flatholmen

Skanska bygger nytt redskapshus for Ålesundregionens havnevesen på Flatholmen havneanlegg.

Det er satt i gang arbeid med bygging av et nytt redskapshus på Flatholmen. Bygningen skal dekke de behov havnevesenets har for oppbevaring og lagring av eget utstyr i tillegg å fungere som et verksted for reparasjon og vedlikehold innenfor etatens arbeids- og ansvarsområde.

Arbeidet med oppføring av bygget er tildelt Skanska Norge på bakgrunn av en konkurranse i form av en hovedentreprise. Bygget skal overleveres havnevesenet 19.12.2012.

Tegning av nytt redskapshus