Sjøveien til Norge

Kart over regulær linjetrafikk til Norge fra kontinentet viser et stort mangfold av rederier som betjener disse rutene.

Ålesund havn er den 3. største havna i Norge når det gjelder antall ruter som går mellom kontinentet og Norge. Vi har hele 18 forskjellige ruter som betjener våre havne- og logistikkbrukere.

Disse rutene betjenes av følgende rederier: ECL, Eimskip, Maersk Line, NCL, Nor Lines, Norway-Rhine Line, Samskip og Sea-Cargo. Dette viser mangfoldet som er i vår region når det gjelder bruk av sjøtransport. Det kan bli bedre men dette viser at vi har potensiale til å "vokse" fordi vi har attraktive godsmengder og brukerne benytter seg av sjøtransporten.

Totalt er det 67 ruter som går mellom kontinentet og Norge fordelt på 18 rederier. Se på bildet i artikkelen som viser hvor disse rutene er samt det viser en indikasjon på de hvor mange ruter som går på de ulike havnene.

Klikk på link for å se på et større rutekartet.  Rutekart.jpg

Kilde: Moderne Transport og ShortseaShipping

Regulær linjetrafikk til Norge fra Kontinentet