G.C Rieber har kjøpt kran

G.C. Rieber har kjøpt kran til benytting av lasting og lossing av salt i bulk og storsekker.

Kran nr. 2 på Flatholmen stamnetthavn er på plass. Ikke lenge etter at Bring Cargo gikk til anskaffelse av en Gotwald containerkran følger G C Rieber Salt opp med en Mantsinen kran. Kranen er innkjøpt fra Grenland havn og skal benyttes til lossing av bulklaster samt lasting av storsekker.