Skansekaia utbyggingsstart

På nyåret vil en i forbindelse med utbyggingen av Skansekaia starte rivingen av den gamle hurtigrute terminalen på kaia, startdato er satt til 6.januar 2014. Fra 1.januar 2014 vil også anløpene til hurtigruten bli flyttet fra Skansekaia.
Fra 6.januar vil den nordlige siden av Skansekaia bli stengt for all ordinær trafikk både fra land- og sjøside grunnet anleggsarbeidene på kaia. Også på den vestlige siden av kaia vil det være begrenset tilkomst til i hele byggeperioden, dette avtales med havnevakta. Disse delene av Skansekaia vil være å anse som et anleggsområde. Vi oppfordrer alle brukere av kaia til å respektere skilting som blir satt opp på området, dette av sikkerhetsmessige hensyn. 
Det er forventet at byggearbeidene vil foregå frem til våren 2016.