Trofast medarbedier mønstrer av

Inger Johanne Dyb har gått inn i pensjonisttilværelsen.

Etter 25 års tjeneste i havnevesenet gikk Inger Johanne Dyb over i pensjonistens rekker 30.08.2013. Fratredelsen bel markert med en tilstelling på havnekontoret sammen med ektefelle, ansatte og pensjonister fredag 06.09.13. Vi ønsker Inger til lykke med sin nye tilværelse som pensjonist.