Skansekaia i forandring

Store forandringer på Skansekaia

Utbyggingsarbeidene på Skansekaia har nå pågått noen måneder og begynner for alvor og vise igjen. På bildet ser en konturene av byggegropa som nå sprenges ut bit for bit. Massene fra byggegropa "gjenbrukes" for å lage nye kaiarealer på våre anlegg på Flatholmen. I alt er det snakk om ca 20.000m3 med stein/masse som skal flyttes fra Skansekaia og inn på Flatholmen.