Byggeaktivitet på Skansekaia

De nye byggene som reises på Skansekaia begynner å ta form. 

Rivingen av de gamle terminalbyggene ble påbegynt i januar 2014, og de påfølgende sprengningsarbeidene har pågått utover våren og forsommeren 2014. Nå mot slutten av året begynner en å se konturene over hvordan dette vil se ut når det står ferdig om godt og vel ett år. Arbeidene med å reise selve byggene er godt i gang og bygningsdelen nærmest SAS-hotellet i byen har allerede fått tett tak, og en er i full gang med fasadene. For de ansatte i Ålesundregionens Havnevesen, som er/blir nærmeste nabo, ser vi store forandringer i nabolaget nærmest fra dag til dag.