VELG SJØVEIEN Ålesund 2014

Som en del av en landsomfattende kampanje arrangerte Ålesundregionens havnevesen, Maritimt Forum Nordvest og Short Sea Shipping VELG SJØVEIEN i Ålesund.

Den landsomfattende kampanjen VELG SJØVEIEN 2014 ble avholdt i Ålesund den 14.oktober på Quality Hotel Waterfront. Det var mange spennende innlegg fra politiker, havnefogd, transportører, vareeiere og båtbyggere. Formålet med kampanjen er å få flere vareeiere til å velge sjøveien fremfor landbasert transport.

Innlegg fra  havnefogd Birger Flem om hva havna kan bidra med.

Stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik i samtale med transportører og Maritimt Forum Nordvest.