Havneutvalget på besøk i Ålesund.

Havneutvalget fra KS bedrift Havn har i dag avholdt møte i Ålesund. I tillegg til en omvisning i havna i det flotte været også hatt møte med Kystverket.

Havneutvalget i KS Bedrift Havn har det overordnede ansvaret for det næringspolitiske arbeidet for medlemmene.Havneutvalget i KS Bedrift Havn utarbeider handlingsplanen for det næringspolitiske arbeidet. De igangsetter nødvendige utredninger på vegne av bransjen og bistår i møter med sentrale politikere. Havneutvalget møtes fire til fem ganger i året, eller etter behov. Leder i havneutvalget er Roar Johansen, Havnealliansen, Nestleder Halvar Pettersen, Tromsø Havn og styremedlemmer er Merete Eik, Stavangerregionen havnevesen IKS, Rune Hvass, Arendal Havn og Arnt Honstad, Kristiansund og Nordmøre Havn