Nytt Havneråd og Havnestyre konstituert.

På havnerådsmøtet den 11.12.2015 ble det konstituert nytt havneråd og havnestyre for perioden 2016 – 2019.

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av 8 folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner oppnevnt av det enkelte kommunestyre og Ålesund bystyret. Havnerådet har etter fullmakt fra kommunestyrene den overordnede styringen med selskapet og skal påse at havnefellesskapets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene, vedtatte beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser. De har det overordnede ansvar når det gjelder økonomi, herunder vedta økonomiplan, budsjett, bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging og fatte beslutning om opptak av lån innen for de rammer gitt av eierkommunene.

På havnerådsmøtet den 11.12.2015 ble det konstituert nytt havneråd og havnestyre for perioden 2016 – 2019.

De nye havneråds - og styremedlemmene er:

Havnerådsleder:          Anne Berit Støyva Emblem
Nestleder                     Harry Valderhaug
Havnerådsmedlem      Bjørn Sverre Steffensen
Havnerådsmedlem      Geir Stenseth
Havnerådsmedlem      Øystein Tvedt
Havnerådsmedlem      Johan Grytten
Havnerådsmedlem      Jim Arve Røssevoll
Havnerådsmedlem      Vebjørn Krogsæter

Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen og antall medlemmer 7 medlemmer. Til havnestyret ble følgende valgt:

Havnestyrets leder:  Svein Rune Johannesen (Ålesund)     
Nestleder                 Tore Roaldnes (Fiskebåt Vest)      
Styremedlem            Trine Otterlei (Haram)       
Styremedlem            Åse Marie Myren (Ålesund)  
Styremedlem            Bjarne Haagensen (Næringsforeningen)    
Styremedlem            Idunn F. Kjøsnes (Ansattrepresentant)     
Styremedlem            Kai Stenhjem (Ålesund Skipsekspeditører)

Havnerådsleder Anne Berit Støyva Emblem