Offentlig gjennomsyn av forskrifter.

Ålesundregionens havnevesen legger ut til høring forskrifter, priser og vilkår for 2016 til gjennomsyn i havnevesenets lokaler på Skansekaia.

Dette for at havnebrukerne skal kunne komme med tilbakemeldinger om det vi forslår er akseptabelt og at de skal kunne forberede seg til neste år på de ulike priser og vilkår havna ønsker å benytte.

Høringsfristen er satt til 10.11.2015 og havnebrukerne må melde inn til havnevesenet innenfor denne tidsfristen dersom de har forslag til endringer.

Dokumentene kan også fås tilsendt pr PDF ved å henvende seg til havnevesenet på: post@alesund.havn.no

Nedenfor finner dere linkene til de to dokumentene.

Forskrift, priser og vilkår 2016  

Forskrift om saksbehandlingsgebyr 2016