Ålesundregionens Havnevesen innfører miljørabatt fra 01.01.2016

Fartøy som er registrert med en ESI-index (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port
Climate Inititive) vil fra 01.01.2016 innvilges en rabatt i anløpsavgiften på 30% dersom ESI-index er 50 poeng
eller høyere.

 

Alle fartøy som er registrert med en ESI-index (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port
Climate Inititive) vil fra 01.01.2016 innvilges en rabatt i anløpsavgiften på 30% dersom ESI-index er 50 poeng
eller høyere.

Rabatten beregnes av betalbar avgift, og eventuelle linjerabatter gis i tillegg iht. punkt 2.3.
Rabatten gis innenfor fartøyets ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er
forhåndsmeldt til havnen.