Stor byggeaktivitet på Flatholmen 2016 – 2017.

Det er for tiden høy aktivitet med bygging av ny kai med roro-rampe og nytt produksjonsbygg (ca. 2400m2, inkl ca. 180m2 kontordel) på Flatholmen øst.

Stor byggeaktivitet på Flatholmen 2016 – 2017.

Det er for tiden høy aktivitet med bygging av ny kai med roro-rampe og nytt produksjonsbygg (ca. 2400m2, inkl ca. 180m2 kontordel) på Flatholmen øst.

Arbeidene ble oppstartet i oktober 2016 med dypkomprimering av fylling. I begynnelsen av desember startet pelearbeidene på kaia og medio desember grunnarbeidene på produksjonshallen. Noe av utfordringen med de 2 entreprisene er at de foregår side om side og må dele på riggområde. Så langt har dette fungert veldig bra. I tillegg må utvider havnevesenet infrastruktur på området videre stover for å dekke de nye behovene for strøm og vann/avløp. Produksjonsbygg skal etter planen være tett medio mars og overleveres i begynnelsen av juni. Bygget inneholder bla 3 kranbaner med til sammen 5 traverskraner.

Kai ferdigstilles etter planen i begynnelsen av juli.