Elektrifisering av maritim sektor

15. oktober arrangerte ZERO i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Energi Norge et seminar i Bergen på elektrifisering av maritim sektor. Ladeinfrastruktur langs kysten med fokus på Kystrutehavnene var et sentralt tema der. Alle Kystrutehavnene og tilhørende nettselskap og rederiene var invitert til et møte om samarbeid for realisering av ladeinfrastruktur i Kystrutehavnene. På møtet ble det diskutert rammene for et slikt samarbeid og hva som trengs av felles arbeid og oppfølging/koordinering og finansieringsbehov for dette.

Det grønne skiftet i maritim sektor er i full gang. Fergebransjen leder an med skiftet til elektriske løsninger. Strøm og batterier er nå på vei inn i øvrige deler av maritim sektor. Det nye Kystruteanbudet starter opp fra 1.1.2021. Miljøkravene som ble stilt i anbudet var minimum 25% reduksjon i CO2-utslippene og at alle skipene skal bruke landstrøm i havnene der tilgjengelig. Havila Kystruten skal bygge 4 nye skip med ladbar hybrid med større batterier. Hurtigruten har annonsert ombygging av skip til LNG og batteri. De første skipene er bygd om til landstrøm og flere er på vei. Første landstrømsanlegg til Kystruten er i bruk nå i Bergen Havn og flere andre havner er godt i gang med gjennomføring. Med de samme skipene som anløper alle Kystrutehavnene trengs det like tilkoblingsløsninger i havnene. Et godt samarbeid mellom havnene, nettselskapene og rederiene for dette vil være en stor fordel som kan gi bedre løsninger og mindre arbeid. I tillegg til Torgeir Emblem og Kjetil Tvinnereim fra Ålesundregionens havnevesen deltok blant annet: Johnny Breivik, havnedirektør Bergen Havn, Knut Thomas Kusslid, havnedirektør Trondheim Havn IKS. Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør Trønder Energi. Thor André, seniorrådgiver BKK og Daglig leder Bergen Landstrøm AS. Arnt-Einar Litsheim, direktør Norske Havner. Øivind Brevik, adm.dir. KS Bedrift.
Kristin Lind, direktør Energi Norge. Per Sævik, Havila. Marius Gjerset, teknologiansvarlig ZERO.
(Kilde Zero)