Kunngjøring om oppstart av planarbeid

Med henvisning til tidligere vedtak i havnerådet, kunngjøres det med dette at det er igangsatt arbeid med havneplan for Ålesundregionens havnevesen.

Kunngjøring om oppstart av planarbeid

Med henvisning til tidligere vedtak i havnerådet, kunngjøres det med dette at det er igangsatt arbeid med havneplan for Ålesundregionens havnevesen.

Sentrale tema i planen vil være:
- Strategi for ÅRH 2018 – 2027
- Miljø og sikkerhetsforhold
- Samarbeidsrelasjoner
- Handlingsplan

Ålesundregionens havnevesen ønsker at interesserte enkeltpersoner, lag, foreninger og andre involverte aktører skal gis anledning til å bidra aktivt i planprosessen. De som ønsker å komme med innspill kan ta kontakt med:

Ålesundregionens havnevesen
Skansekaia 3 C
6002 Ålesund

Nærmere opplysninger kan en få ved henvendelse til havnefogd Ole Christian Fiskaa Tlf: 70 16 34 00. Innspill kan også sendes på e-post: post@alesund.havn.no