300 000 cruisepassasjerer - Ny rekord i antall cruiseanløp og passasjerer til Ålesund i 2018.

Cruisesesongen er snart over og i går passert Ålesund havn 300 000 cruisepassasjerer for 2018. Dette er ny rekord og en økning på 72 000 cruisepassasjerer fra 2017, og som gir en inntekt/omsetning til regionen på hele 258 millioner. Enda gjenstår det 4 cruiseanløp og siste cruiseskip Astoria kommer 28.10.

Cruisesesongen er snart over og i går passert Ålesund havn 300 000 cruisepassasjerer for 2018. Dette er ny rekord og en økning på 72 000 cruisepassasjerer fra 2017, og som i henhold til SSBs målinger gir en inntekt/omsetning til regionen på hele 258 millioner. Enda gjenstår det 4 cruiseanløp og siste cruiseskip Astoria kommer 28.10.

Ålesundregionens havnevesen har jobbet målrettet med å utvide sesongen og har økt fra 87 cruisedager i 2017 til 102 cruisedager i 2018, noe som tilsier at økningen ikke bidrar med flere cruisepassasjerer per dag, men flere dager med cruiseskip. Prognosene viser at trenden fortsetter 2019 og 2020 og vi har henholdsvis 188 cruiseanløp fordelt på 111 cruisedager i 2019 og 182 cruiseanløp på 118 cruisedager i 2020. Det er spesielt skuldersesongene som øker og i august i år hadde vi f. eks flere cruisepassasjeren enn i juli.

Videre viser tallene at vi fortsatt er mest populær blant tyskerne, etterfulgt  britene, amerikanerne og spanjolene. 973 kinesere besøkte Ålesund via sjøveien og skiller seg dermed fra den generelle trenden om økning av asiatiske turister som kommer landeveien.