ÅRH søker etter samarbeidspartnere for gjennomføring av boligprosjektet i Skutvika

Ålesundregionens havnevesen starter nå med omregulering av Skutvika. Planen er å omgjøre hele terminalområdet til et boligområde, slik at sjølinjen kan gjøres tilgjengelig for allmennheten. Containervirksomheten skal flyttes til Flatholmen.

Ålesundregionens havnevesen starter nå med omregulering av Skutvika. Planen er å omgjøre hele terminalområdet til et boligområde, slik at sjølinjen kan gjøres tilgjengelig for allmennheten. Containervirksomheten skal flyttes til Flatholmen. Bakgrunnen for arbeidet er at området i Skutvika nå har blitt for lite for Tyrholm & Farstad sin virksomhet. Flatholmen vil gi betydelig rom for videreutvikling for bedriften. I 2015 signerte ÅRH og Tyrholm & Farstad en intensjonsavtale om flytting, og siden da har det vært arbeidet med å konkretisere planene. Det skal både legges til rette for ny aktivitet på Flatholmen, med utvidet areal på fylling i sjø, og det skal gjennomføres en avhending av tomten i Skutvika. Målet med avhendingen er å frigjøre kapital til videreutvikling av Flatholmen. Som ledd i dette har arkitektfirmaet Slyngstad Aamlid bidratt med å lage skisser til mulig utnyttelse av tomten i Skutvika. En slik transformasjon av dette området vil bidra positivt til bydelen i form av tilgjengelighet til sjø for allmenheten, opparbeidelse av grøntområder og fjerning av tungtrafikken. ÅRH søker nå etter samarbeidspartnere for gjennomføring av prosjektet.

Ideskisse for utbygging av Skutvika