ENDRING I STRØMPRISER FRA 15.02.2019

ENDRING I STRØMPRISER FRA 15.02.2019

På grunn av kraftig prisøkning fra strømleverandørenes side, ser oss nødt til å justere vår pris noe opp, fra 1,60 pr. kWh til 1,70 pr. kWh. Endringen blir gjeldende fra 15. februar 2019.