Vi søker nå etter en havnebetjent 100% fast stilling

Havnen har vært gjennom en ekspansiv periode med utbygging av nye havnefasiliteter. For øyeblikket pågår videre utbygging av havneanleggene med tanke på økt aktivitet og effektivisering av terminalfunksjonene

Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning med kommunene Giske, Haram, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Havnevesenet har i dag 16 heltidsstillinger. Havnen har stor trafikk og fremstår som et viktig logistikknutepunkt med en av landets største containerhavner. Virksomheten er sammensatt og omfatter fiskerihavn, container- og godshavn, cruisehavn, havn for offshorerelatert virksomhet og gjestehavn for fritidsbåter.
 
Vi søker nå etter en havnebetjent 100 % fast stilling. Stillingen som havnebetjent inngår i en vaktordning ved havnevakta, hvor arbeidet fordeles på en vaktplan med 5 ukers turnus, med 4 uker vakt og påfølgende friuke. Det vil være muligheter for opprykk til havneinspektør.

Det er ønskelig med gode ferdigheter i engelsk, samt grunnleggende kompetanse i bruk av forskjellige dataverktøy. Søkeren bør ha nautisk utdanning og erfaring. For stillingen kreves VHF-sertifikat, samt førerkort for bil.

Administrasjonen er lagt til Ålesund kommune med kontorsted på Skansekaia.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lovverk, reglement og avtaler for kommunesektoren. Stillingen avlønnes etter avtale, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.
Samtidig så ønsker Ålesundregionens Havnevesen å styrke staben med flere tilkallingsvikarer. Hvis dette er av interesse, så bes dette opplyst på søknaden.
Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden; vi vil be om dette ved innkalling til et eventuelt
intervju.

Arbeidsgiver: Nye Ålesund kommune
Stad: Ålesund
Tittel: Havnebetjent
Heiltid / Deltid: Fast/Heiltid

Arbeidsoppgaver:
Anvisning av kaiplass.
Oppsyn med kaier, havneanlegg og havneområder.
Føre kontroll med trafikk i havnens sjøområder.
Loggføring og dataregistrering.
Oppgaver knyttet til havnesikring.
Levering av tjenester til fartøyer.
Generelle administrative oppgaver.
Noen oppgaver forbundet med tjenester til fartøyer medfører tyngre fysisk arbeid.

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med gode ferdigheter i engelsk, samt grunnleggende kompetanse i bruk av forskjellige dataverktøy. Søkeren bør ha nautisk utdanning og erfaring.
For stillingen kreves VHF-sertifikat, samt førerkort for bil.

Personlige egenskaper:
Vi ønsker ansvarsbevisste søkere med evne og vilje til samarbeid, som arbeider selvstendig, viser
initiativ, er løsnings- og resultatorientert samt serviceinnstilt.

Vi tilbyr:
En stilling med varierende arbeidsoppgaver som spenner over mange kompetanseområder.
Konkurransedyktige betingelser.
En god offentlig pensjonsordning.

Arbeidssted:
Skansekaia 3, 6002 Ålesund

Søk på stillingen her:

https://4163698059.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4163702717?language=NN&link_source_id=0