Brosundet stenges for gjennomgangstrafikk når det er 1-2 cruiseskip på Stornespiren og Prestebrygga

Cruisesesongen er snart godt i gang og likeså med utleie av kajakker. Da kan det være greit å vite at Brosundet må stenges når det er 1-2 cruiseskip på Stornespiren og Prestebrygga.

Cruisesesongen er snart godt i gang og likeså med utleie av kajakker. Da kan det være greit å vite at Brosundet må stenges når det er 1-2 cruiseskip på plass. Dette er både med tanke på sikkerheten til «de myke trafikkantene» og med sikkerheten til skipene. De som padler kajakk eller de som ferdes i småbåter har som regel ingen formening om når cruiseskipene kommer til, eller går fra kai.
Det er så mye krefter i sving hva gjelder propellvann og vann fra thrustere at en padler vil ikke ha mulighet til å kunne stå imot dette. De fleste cruisebåtene har også en sikkerhetsavstand til skipene, fra sjøveien på 50m. Det henger også skilt om dette på enkelte av båtene. Uteguiden som har utleie av kajakker i sentrum er innforstått med dette, og de har tatt tak i denne utfordringen. De leier deler av en flytebrygge på sydsiden av byen, akkurat med tanke på at de skal kunne benytte sydsiden av byen på travle cruisedager. Det er av Ålesundregionens havnevesen også interesse for å holde brosundet åpent så mye som mulig, men av sikkerhetsmessige årsaker så stenges dette ved behov. Og som hovedregel er det stengt når cruiseskip ligger på Stornespiren/Prestebrygga. Når skipene kommer og går kan du se på vår hjemmeside: www.alesund.havn.no under cruiseanløp eller her: Cruiselisten