Kystverket - Prosjektet Innseiling Ålesund

Fra mandag 1.juli starter prosjektet "Innseiling Ålesund" hvor Kystverket skal forbedre innseilingen til Ålesund ved å fjerne flere grunner i Aspevågen utenfor byen. Samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres.

 

 

Mandag 22.juli er det planlagt flytting av sjøledning for drikkevann og Ålesund kommune varsler om:
 
I forbindelse med Kystverkets utdypingsprosjekt «Innseiling Ålesund» er det mandag 22. juli planlagt flytting av en sjøledning for drikkevann. Sjøledningen forsyner store deler av Hessa og Skarbøvika.
Sjøledninga forventes å være i normal drift under arbeidet, men flytting kan medføre risiko for brudd.
Brudd kan bety midlertidig redusert vannkvalitet for innbyggerne i bydelen eller ingen tilgang til vann fra kommunes ledning.
Dersom det oppstår brudd vil kommunen varsle direkte til berørte innbyggere via SMS, på hjemmesiden, facebooksiden og gjennom media. Ved behov vil kommunen utplassere nødvannstanker flere steder på Hessa og i Skarbøvika. Planlagt dato for flytting er mandag 22. juli 2019.
Sjekk at vi har kontaktinformasjonen din 
Du kan selv registrere adresse og telefonnummer og sjekke om du ligger inne for å bli varslet på Servicevarsling.no. Dette er en innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans med mer.
Slik kan du sikre at du blir varsla når arbeid og uhell berører hjemmet eller bedriften din.
Slik gjør du
Når du går inn på Servicevarsling.no får du flere valg:
Du kan se om du er varsla og du kan sjekke din oppføring.
Når du sjekker din oppføring blir du bedt om å oppgi telefonnummer og logge på. Et pin-nummer blir sendt til din telefon.
Det er lurt å ha matrikkelnummer tilgjengelig for den eiendommen du ønsker å blir varslet for.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Kystverket på tlf. 07847 eller Ålesund VARs vakttelefon på tlf. 95 16 20 00.
Eier av sjøledningen er Ålesund kommune og Kystverket utfører arbeidet i samråd med vann, avløp og renovasjon (VAR) i kommunen. Anleggsarbeidet utføres av Fagdykk AS.
 

Du kan lese mer om prosjektet her https://www.kystverket.no/innseilingalesund