Strategisk havneplan 2019 - 2028 - Høring

Etter vedtak i Ålesundregionens havneråd er det utarbeidet utkast til strategisk havneplan 2019-2028

Strategisk havneplan 2019 - 2028 høringsutkast
Etter vedtak i Ålesundregionens havneråd er det utarbeidet utkast til strategisk havneplan 2019-2028. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i august 2018 og utkast legges nå ut til høring for sammenslutningens eierkommuner, Møre og Romsdal fylke og sentrale offentlige og private organisasjoner. I tillegg vil høring til planforslaget bli kunngjort i lokalpressen.
Høringsfristen er satt til 1.10.2019.

Strategisk havneplan 2019 - 2028