Viking Star ankommer Ålesund 18.mai

Cruiseskipet Viking Star ankommer Ålesund 18. mai for å ligge i varmt opplag som en konsekvens av koronapandemien. Rederiet planlegger per i dag for at skipet skal ligge i cirka to måneder. Viking Stars søsterskip Viking Sky ligger allerede i opplag i Ålesund etter å ha anløpt havnen 24. april. De samme retningslinjene som gjelder for Sky vil gjelde for Star.

I den forbindelse vil rederiet gjerne orientere om skipet og dets aktiviteter:

Fakta om skipets aktiviteter før og under oppholdet i Ålesund:
• Viking Cruises var det første rederiet i verden som innstilte ordinær drift og avsluttet alle pågående cruise som
følge av koronapandemien. Denne avgjørelsen ble tatt 11. mars.
• Viking Star har ikke påvist Covid-19 smitte om bord, og det er heller ingen tegn til smittsomme sykdommer om
bord per i dag.
• Viking Stars gjester gikk i land i London 15. mars, det har med andre ord ikke vært gjester om bord på i overkant av
to måneder i forkant av skipets ankomst til Ålesund.
• Skipet vil ankomme Ålesund med cirka 270 mannskap ombord. Mannskapet har ikke vært på land etter at den
vanlige cruisedriften ble innstilt.
• Skipet vil bli lagt i såkalt varmt opplag i Ålesund frem til, tentativt, tidlig juli. Det innebærer blant annet at
mannskapsantallet skal reduseres til cirka 80 over en periode. Disse 80 forblir om bord for å holde skipet i gang og
klart til rask oppstart når forholdene tillater det.
• Mannskapsmedlemmene som forlater skipet vil reise hjem til sine respektive hjemland. Det er en rekke
nasjonaliteter om bord, og hjemreise vil skje så fort det lar seg gjøre i samråd med reiseråd fra norske myndigheter,
myndigheter i mannskapets hjemland og andre aktører.
• Det vil inntil videre ikke bli anledning til å komme om bord i skipet mens det ligger i Ålesund utover helt
nødvendige besøk (som for eksempel los ved ankomst.)
• Personer som forlater skipet kan ikke returnere om bord. Dette for å hindre at smitte eventuelt kommer om bord.
• Skipet er utstyrt med et utvidet medisinsk team og mannskapet følges opp daglig i tråd med til våre retningslinjer
for risikohåndtering av korona.
• Skipet har siden tidlig februar fulgt skjerpede sanitære rutiner for å minimere risiko for smitte fra land til skip, og
vice-versa.

Om skipet:

• Viking Star er et mindre cruiseskip med en bruttotonnasje på 48 000, lengde på 228 meter og bredde på 29 meter.
• Skipet har en kapasitet på 930 gjester og 465 crew.
• Skipet er registrert i NIS – Norsk internasjonalt skipsregister - og har Bergen som hjemhavn.
• Skipet er blant de mest moderne og energieffektive cruiseskipene i verden.
• Viking Star ble bygget ved Fincantiers verft i Marghera, Italia og levert til Viking i 2015.