Aktuelt 2020

Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip

Radio Medico og Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin har laget en veileder med råd om forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip som er nyttig for mannskap og rederier.Veilederen inneholder også lenker til relevante nettsider og kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål.

Les mer her: Sjøfartsdirektoratet


26.03.2020

Forbindelse med COVID19 vil havnevakta være redusert bemannet inntil videre

Forbindelse med COVID19 vil havnevakta være redusert bemannet inntil videre.

Dette betyr i praksis:
Havnevakta er bemannet fra 06-22 mandag til torsdag, og 08-20 fredag, lørdag og søndag, og nåes på VHF ch 12, og telefon 95883400 

Utover har vi beredskapsvakt fra 22-06 mandag til torsdag, og 20-08 fredag lørdag og søndag, og da er der kun telefon 95883400 som besvares.
Planlagte vannfylling, søppellevering og lignende tjenester bør unngåes i disse tidsrommene.

 Responstiden er satt til 30 minutter ved beredskapsvakt.

 Fortøyningsbistand utfører vi hele døgnet som normalt, og øvrige tjenester kan bestilles sammen med dette.23.03.2020

Hurtigruten stanser de fleste seilinger i 30 dager på Norskekysten og i 45 dager på deres ekspedisjonskip.

Hurtigruten stanser de fleste seilinger i 30 dager på norskekysten og i 45 dager på deres ekspedisjonsskip. Kun to skip seiler mellom Bodø og Kirkenes for å holde lokal transport og gods oppe å gå.


Du kan lese mer her: 
https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/koronavirus/

 

 

 


18.03.2020

Vedtak om avgrensing av innreise til Ålesund, Sula og Giske

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

17.03.2020

Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner

I samråd med flere instanser, blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har Sjøfartdirektoratet følgende retningslinjer for å sikre mannskapsskifter og dermed også sikre transport av varer og medisiner.

Les mer her: Sjøfartsdirektoratet

 

 


16.03.2020

All godstrafikk kan gå som normalt

Regjeringen melder om at all godstransport kan gå som normalt. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, 
tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.
Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før,
men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

Du kan lese mer om dette her.

Regjeringen.no


15.03.2020

Skjerpende tiltak mot smittespredning av coronaviruset

Grunnet skjerpende tiltak mot smittespredning av coronaviruset holder Ålesundregionen havnevesen sine kontor stengt for besøkende og oppfordrer til at all kontakt henvises til telefon 70 16 34 00 og/eller e-post: post@alesund.havn.no

 

 


12.03.2020

Nye rutiner for anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder

Det er fra i dag innført nye rutiner for utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder. Man skal IKKE ha personlig fremmøte, men sende bilde sammen med skjema "Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder" og "ID - kort Egenerklæring" til post@alesund.havn.no. Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.

Om noe er uklart kan man ta kontakt på: post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.

Skjema 3 for Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder og Skjema 4 - ID-kort  Egenerklæring 

 

10.03.2020

Hvordan skal skip og havner forholde seg ved mistanke om corona-smitte?

Oppdatering om coronaviruset og skipsfarten.

Hvordan skal skip og havner forholde seg ved mistanke om corona-smitte? 
Ålesundregionens havnevesen videreformidler informasjon fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om coronavirus-utbruddet.

 

 


04.03.2020

Fellesmøte i nytt havneråd og havnestyret.

I dag var nytt havneråd og havnestyret samlet til et fellesmøte og en omvisning på havneanleggene i Skutvika, Flatholmen og i Gjøsundet.


27.02.2020

ÅRH selger sin Iveco Lastebil. For mer informasjon, ta kontakt på post@alesund.havn.no

Ålesundregionens havnevesen selger sin godt brukte Iveco lastebil. 

 


14.02.2020

Cruisesesongen 2020

Cruisesesongen er i gang for 2020!


03.02.2020