Aktuelt 2020

Offentlig gjennomsyn av forskrifter 2021

Dette for at havnebrukerne skal kunne komme med tilbakemeldinger om det vi forslår er akseptabelt og at de skal kunne forberede seg til neste år på de ulike priser og vilkår havna ønsker å benytte. Høringsfristen er satt til 09.11.2020 og havnebrukerne må melde inn til havnevesenet innenfor denne tidsfristen dersom de har forslag til endringer. Dokumentet kan også fås tilsendt pr PDF ved å henvende seg til havnevesenet på: post@alesund.havn.no eller trykke på link under: 

Forskrift anløpsavgift, prisliste og forretningsvilkår 2021 - høringsutkast
26.10.2020

Foreløpig cruiseliste 2021

Faktiske bestillinger p.t. viser 278 anløp med en maksimal passasjerkapasitet på 570 000. Vi har færre bestillinger fra de tradisjonelle cruiseskipene (203 anløp) i 2021 enn vi hadde i 2020, men cruiselisten viser likevel en økning i antall anløp samlet sett. Denne økningen (75 anløp) skyldes at flere av Hurtigrutens tidligere kystrutefartøy planlegges brukt i selskapets nye cruisesatsning, og at de har valgt å legge mye av denne aktiviteten til Ålesund.

Cruiselisten i PDF er tilgjengelig her: Cruiseliste 2021


30.09.2020

Opphevelse av landlovsnekt innført den 13. mars 2020 for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Møre og Romsdal

Opphevelse av landlovsnekt innført den 13. mars 2020 for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Møre og Romsdal

Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt har besluttet at landlovsnekt innført 13. mars 2020 oppheves. Med virkning fra mandag 22.06.2020 kl. 00:00 vil ordinær landlov igjen være tillatt i Møre og Romsdal Politidistrikt.

Etter endringen rundt landlovsbestemmelsen som ble gjort av Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt 01.01.2020, medfører dette at mannskap vil kunne bevege seg inntil 5 km fra fartøyet de er påmønstret, uten å måtte kontakte politiet for å bevege seg av fartøyet.

Reglene om karantene ved ankomst Norge gitt ved forskrift, er fortsatt gjeldende. Utover dette vises det til oppfordring om sosial distansering og begrensninger i ansamling gitt ved retningslinjer av helsemyndigheter og regjering.

Når det gjelder vurdering av karantene ved ankomst Norge etter seilas, vises det til gjeldende forskrifter og helsemyndighetenes retningslinjer. Ved usikkerhet er helsemyndigheten riktig kontaktpunkt.
Det anmodes for øvrig om å holde seg oppdatert på gjeldende forskrifter i forhold til smittevern og karantene.

 

22.06.2020

Hurtigruten går fra Flatholmen 20.juni kl. 19.30

I morgen 20.juni ankommer Hurtigruten Stornespiren kl. 09:45 med avgang kl. 10:15. For ankomst kl. 18:30 samme dag vil Hurtigruten legge seg på Flatholmen. Det er satt opp buss mellom passasjerterminalen på Skansekaia og Flatholmen kl. 18:20 og kl. 19:20, ellers kjøres det etter behov mellom disse tidene. For mer informasjon kontakt Hurtigruten på www.hurtigruten.no
19.06.2020

Nye rutiner for anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder

Det er innført nye rutiner for utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder. Man skal IKKE ha personlig fremmøte, men sende bilde sammen med skjema "Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder" og "ID - kort Egenerklæring" til post@alesund.havn.no. Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.

Om noe er uklart kan man ta kontakt på: post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.

Skjema 3 for Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder og Skjema 4 - ID-kort  Egenerklæring 


27.05.2020

Oppheving av vedtak om forbud mot overnatting i Gjestehavna

Ålesund kommune opphever tidligere vedtak om stenging av campingplasser, bobilcamping og gjestehamner, og dessuten forbud mot overnatting på slike virksomheter i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

Også vedtak om forskrift om stenging av felles sanitæranlegg ved campingplasser og gjestehamner.


08.05.2020

Cruiseskipet Viking Sky ankommer Ålesund lørdag 25 april for å ligge i varmt opplag som en konsekvens av koronapandemien.

Planen per i dag er at skipet skal ligge i cirka to måneder på Prestebrygga. Det er forventet at ytterligere ett cruiseskip vil komme for opplag i Ålesund i nær fremtid.23.04.2020

Gjestehavna er igjen åpen for overnatting. Om en båt ikke har toalett og kjøkken, er det ulovlig å overnatte i havna. Man kan imidlertid legge til, ta seg en spasertur eller være i båten, men ikke overnatte. Dette trer i kraft fra 20. april og varer frem til 11. mai, eller inntil nytt vedtak blir fatta.

Forskrift om stenging av sanitæranlegg på campingplassar, bubilcamping og gjestehamner i Ålesund kommune i samband med utbrot av Covid-19.

Fastsett av Kriseleiinga i Ålesund kommune med heimel i lov 5.august 1995 om vern mot smittsame sjukdommar (smittvernlova) § 4-1 første ledd bokstav b), jf. femte ledd.

§ 1 Formål
Forskrifta sitt formål er å avgrense smittespreiing av Covid-19

§ 2 Virkeområde
Forskrifta gjeld innafor Ålesund kommune sine grenser.

§ 3 Stenging av sanitæranlegg ved campingplassar, bubilcamping og gjestehamner
Kommunen pålegg campingplassar, bubilcamping, gjestehamner eller anna verksemd som driv hytte- /leilighetsutleige å halde felles sanitæranlegg stengt.  

Overnatting på campingplassar i kommunen er berre tillatt i bueiningar, campingvogner og bubilar og tilsvarende som har toalett og kjøkken. Det same gjeld for overnatting i båtar i gjestehamner.

§ 4 Unntak
Det kan gjerast unntak for gjester som har avtale om langtidsleige i bueining utan bad og kjøkken.

Smittevertiltak må gjennomførast og dokumenterast.  Tiltaka skal sendast til Kommuneoverlegen i Ålesund.

§ 5 Økonomisk ansvar
Ålesund kommune tek ikkje på seg økonomisk ansvar som følgje av pålegg gitt i denne forskrifta.

§ 6 Varighet
Forskrifta varer fram til 11. mai 2020, eller inntil nytt vedtak blir fatta.

§ 7 Forskrifta trer i kraft
Forskrifta trer i kraft frå og med 20 april 2020.

 20.04.2020

Før påske innførte Ålesund kommunen forbud mot overnatting i gjestehavner fra 2.-13. april. Brosundet gjestehavn er nå igjen åpen for ferdsel og overnatting.

Velkommen til Ålesund Gjestehavn - En havn du vil trives i!

Gjestehavna har strømtilkobling, ferskvannfylling og gratis WiFi som er inkludert i prisen.

Havneavgift (per døgn) betaling blir nå kun med Gomarina. Ved betaling med kort eller kontanter kontakt havnevakta på tlf 95883400, eller ta kontakt med oss på våre sjekkrunde i flytebryggene.

Båter under 12 meter            kr. 175,-

Båter fra 12 - 15 meter          kr. 350,-

Båter over 15 meter              kr. 450,-

Det er forbudt å tømme septikken i indre havn. Reglene sier at en må minst 300 meter fra land for slikt, søppel kan leveres fritt til stativ ved flytebryggene. 


16.04.2020

Ny forskrift om stenging av campingplassar, bobilcamping og gjestehamner, forskriften trer i kraft fra og med 2. april 2020

Kriseledelsen i Ålesund har i dag 2.april vedtatt ei ny forskrift som gjelder fra nå, og fram til 13. april

Les mer om vedtaket her: Forbud mot overnatting i gjestehavna


02.04.2020

Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip

Radio Medico og Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin har laget en veileder med råd om forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip som er nyttig for mannskap og rederier.Veilederen inneholder også lenker til relevante nettsider og kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål.

Les mer her: Sjøfartsdirektoratet


26.03.2020

Forbindelse med COVID19 vil havnevakta være redusert bemannet inntil videre

Forbindelse med COVID19 vil havnevakta være redusert bemannet inntil videre.

Dette betyr i praksis:
Havnevakta er bemannet fra 06-22 mandag til torsdag, og 08-20 fredag, lørdag og søndag, og nåes på VHF ch 12, og telefon 95883400 

Utover har vi beredskapsvakt fra 22-06 mandag til torsdag, og 20-08 fredag lørdag og søndag, og da er der kun telefon 95883400 som besvares.
Planlagte vannfylling, søppellevering og lignende tjenester bør unngåes i disse tidsrommene.

 Responstiden er satt til 30 minutter ved beredskapsvakt.

 Fortøyningsbistand utfører vi hele døgnet som normalt, og øvrige tjenester kan bestilles sammen med dette.23.03.2020

Hurtigruten stanser de fleste seilinger i 30 dager på Norskekysten og i 45 dager på deres ekspedisjonskip.

Hurtigruten stanser de fleste seilinger i 30 dager på norskekysten og i 45 dager på deres ekspedisjonsskip. Kun to skip seiler mellom Bodø og Kirkenes for å holde lokal transport og gods oppe å gå.


Du kan lese mer her: 
https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/koronavirus/

 

 

 


18.03.2020

Vedtak om avgrensing av innreise til Ålesund, Sula og Giske

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

17.03.2020

Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner

I samråd med flere instanser, blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har Sjøfartdirektoratet følgende retningslinjer for å sikre mannskapsskifter og dermed også sikre transport av varer og medisiner.

Les mer her: Sjøfartsdirektoratet

 

 


16.03.2020

All godstrafikk kan gå som normalt

Regjeringen melder om at all godstransport kan gå som normalt. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, 
tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.
Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før,
men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

Du kan lese mer om dette her.

Regjeringen.no


15.03.2020

Skjerpende tiltak mot smittespredning av coronaviruset

Grunnet skjerpende tiltak mot smittespredning av coronaviruset holder Ålesundregionen havnevesen sine kontor stengt for besøkende og oppfordrer til at all kontakt henvises til telefon 70 16 34 00 og/eller e-post: post@alesund.havn.no

 

 


12.03.2020

Nye rutiner for anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder

Det er fra i dag innført nye rutiner for utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder. Man skal IKKE ha personlig fremmøte, men sende bilde sammen med skjema "Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder" og "ID - kort Egenerklæring" til post@alesund.havn.no. Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.

Om noe er uklart kan man ta kontakt på: post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.

Skjema 3 for Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder og Skjema 4 - ID-kort  Egenerklæring 

 

10.03.2020

Hvordan skal skip og havner forholde seg ved mistanke om corona-smitte?

Oppdatering om coronaviruset og skipsfarten.

Hvordan skal skip og havner forholde seg ved mistanke om corona-smitte? 
Ålesundregionens havnevesen videreformidler informasjon fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om coronavirus-utbruddet.

 

 


04.03.2020

Fellesmøte i nytt havneråd og havnestyret.

I dag var nytt havneråd og havnestyret samlet til et fellesmøte og en omvisning på havneanleggene i Skutvika, Flatholmen og i Gjøsundet.


27.02.2020

ÅRH selger sin Iveco Lastebil. For mer informasjon, ta kontakt på post@alesund.havn.no

Ålesundregionens havnevesen selger sin godt brukte Iveco lastebil. 

 


14.02.2020

Cruisesesongen 2020

Cruisesesongen er i gang for 2020!


03.02.2020