Ny forskrift om stenging av campingplassar, bobilcamping og gjestehamner, forskriften trer i kraft fra og med 2. april 2020

Kriseledelsen i Ålesund har i dag 2.april vedtatt ei ny forskrift som gjelder fra nå, og fram til 13. april

Les mer om vedtaket her: Forbud mot overnatting i gjestehavna