All godstrafikk kan gå som normalt

Regjeringen melder om at all godstransport kan gå som normalt. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, 
tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.
Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før,
men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

Du kan lese mer om dette her.

Regjeringen.no