Nye rutiner for anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder

Det er innført nye rutiner for utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder. Man skal IKKE ha personlig fremmøte, men sende bilde sammen med skjema "Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder" og "ID - kort Egenerklæring" til post@alesund.havn.no. Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.

Om noe er uklart kan man ta kontakt på: post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.

Skjema 3 for Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder og Skjema 4 - ID-kort  Egenerklæring