Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner

I samråd med flere instanser, blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har Sjøfartdirektoratet følgende retningslinjer for å sikre mannskapsskifter og dermed også sikre transport av varer og medisiner.

Les mer her: Sjøfartsdirektoratet