Offentlig gjennomsyn av forskrifter 2021

Dette for at havnebrukerne skal kunne komme med tilbakemeldinger om det vi forslår er akseptabelt og at de skal kunne forberede seg til neste år på de ulike priser og vilkår havna ønsker å benytte. Høringsfristen er satt til 09.11.2020 og havnebrukerne må melde inn til havnevesenet innenfor denne tidsfristen dersom de har forslag til endringer. Dokumentet kan også fås tilsendt pr PDF ved å henvende seg til havnevesenet på: post@alesund.havn.no eller trykke på link under: 

Forskrift anløpsavgift, prisliste og forretningsvilkår 2021 - høringsutkast