Opphevelse av landlovsnekt innført den 13. mars 2020 for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Møre og Romsdal

Opphevelse av landlovsnekt innført den 13. mars 2020 for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Møre og Romsdal

Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt har besluttet at landlovsnekt innført 13. mars 2020 oppheves. Med virkning fra mandag 22.06.2020 kl. 00:00 vil ordinær landlov igjen være tillatt i Møre og Romsdal Politidistrikt.

Etter endringen rundt landlovsbestemmelsen som ble gjort av Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt 01.01.2020, medfører dette at mannskap vil kunne bevege seg inntil 5 km fra fartøyet de er påmønstret, uten å måtte kontakte politiet for å bevege seg av fartøyet.

Reglene om karantene ved ankomst Norge gitt ved forskrift, er fortsatt gjeldende. Utover dette vises det til oppfordring om sosial distansering og begrensninger i ansamling gitt ved retningslinjer av helsemyndigheter og regjering.

Når det gjelder vurdering av karantene ved ankomst Norge etter seilas, vises det til gjeldende forskrifter og helsemyndighetenes retningslinjer. Ved usikkerhet er helsemyndigheten riktig kontaktpunkt.
Det anmodes for øvrig om å holde seg oppdatert på gjeldende forskrifter i forhold til smittevern og karantene.