Oppheving av vedtak om forbud mot overnatting i Gjestehavna

Ålesund kommune opphever tidligere vedtak om stenging av campingplasser, bobilcamping og gjestehamner, og dessuten forbud mot overnatting på slike virksomheter i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

Også vedtak om forskrift om stenging av felles sanitæranlegg ved campingplasser og gjestehamner.

Oppheving av vedtak

Vedtak etter Smittevernloven § 4-1 (07.05.2020 - 13:00)  

Oppheving av vedtak vedr.: "Forskrift om stenging av campingplasser, bobilcamping og gjestehamner samt forbud mot overnatting på slike virksomheter i Ålesund kommune i samband med utbrudd av Covid-19", samt vedtak om "Forskrift om stenging av felles sanitæranlegg ved Campingplasser og Gjestehamner".

2. Bakgrunn: Det ligg nå føre en bransjenorm for for "Håndtering av smitteverntiltak ved norske campingplasser", utarbeid av NHO Reiseliv. 

Det er derfor ikke nødvendig å opprettholde lokale forskrift som var ment å være tidsavgrensa.

3. Rettslig grunnlag Smittevernloven§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering.

4. Vurdering: Smittesituasjonen er  under god kontroll både nasjonalt og lokalt i Ålesund kommune. Samfunnet er i ferd med å åpne opp gradvis. Styresmaktene har tilrådd Norgesferie i år og det må då ligge til rette for forsvarlig service på overnattingssteder i vårt område.

Etter at en bransjenorm ligg føre, er det ikke behov for ei lokale forskrifter. Dei lokale forskrifter nemd ovenfor blir derfor oppheva med umiddelbar verknad.
Dette forutsetter rigging av tiltak i høve til bransjenormer for et forsvarlig smittevern.
Dersom det oppstår en situasjon som ikke er ivaretatt i nasjonale råd og normer, må en vurdere ei innstramming med ei ny lokal forskrift.

5. Vedtak fra kriseledelsen i Ålesund kommune Kriseleiinga opphever vedtak om følgende forskrifter:
"Forskrift om stenging av campingplasser, bobilcamping og gjestehamner samt forbud mot overnatting på slike virksomheter i Ålesund kommune i samband med utbrudd av Covid-19", samt vedtak om
"Forskrift om stenging av felles sanitæranlegg ved Campingplasser og Gjestehamner".