Cruiseskipet Viking Sky ankommer Ålesund lørdag 25 april for å ligge i varmt opplag som en konsekvens av koronapandemien.

Planen per i dag er at skipet skal ligge i cirka to måneder på Prestebrygga. Det er forventet at ytterligere ett cruiseskip vil komme for opplag i Ålesund i nær fremtid.


I den forbindelse ønsker Viking Ocean Cruises å orientere om skipet og dets aktiviteter.

Fakta om skipets aktiviteter før og under oppholdet i Ålesund:

Viking Cruises var det første rederiet i verden som innstilte ordinær drift og avsluttet alle pågående cruise som følge av koronapandemien. Denne avgjørelsen ble tatt 11. mars.

Viking Sky har ikke hatt påvist Covid-19 smitte om bord, og det er heller ingen tegn til smittsomme sykdommer om bord per i dag.
Viking Skys gjester gikk i land i Miami 17. mars. Det har med andre ord ikke vært gjester om bord på over en måned i forkant av skipets ankomst til Ålesund.

Skipet vil ankomme Ålesund med cirka 350 mannskap ombord. Mannskapet har ikke vært på land etter at den vanlige cruisedriften ble innstilt.

Viking Sky vil bli lagt i såkalt varmt opplag i Ålesund frem til, tentativt, 1. juli. Det innebærer blant annet at mannskapsantallet skal reduseres til cirka 80 over en periode. Disse 80 forblir om bord for å holde skipet i gang og klart til rask oppstart når forholdene tillater det.

Mannskapet som forlater skipet vil reise hjem til sine respektive hjemland. Det er en rekke nasjonaliteter om bord, og hjemreise vil skje så fort det lar seg gjøre i samråd med reiseråd fra norske myndigheter, myndigheter i mannskapets hjemland og involverte flyselskaper.

Det vil inntil videre ikke bli anledning til å komme om bord i skipet mens det ligger i Ålesund utover helt nødvendige besøk (som for eksempel los ved ankomst.)

Personer som forlater skipet kan ikke returnere om bord. Dette for å hindre at smitte eventuelt kommer om bord.
 Alle Vikings skip, herunder Sky, er utstyrt med hvert sitt medisinske team og mannskapet følges opp daglig i tråd med til våre retningslinjer for risikohåndtering av korona.

Skipet har siden tidlig februar fulgt skjerpede sanitære rutiner for å minimere risiko for smitte fra land til skip, og vice-versa.