Skjerpende tiltak mot smittespredning av coronaviruset

Grunnet skjerpende tiltak mot smittespredning av coronaviruset holder Ålesundregionen havnevesen sine kontor stengt for besøkende og oppfordrer til at all kontakt henvises til telefon 70 16 34 00 og/eller e-post: post@alesund.havn.no

 

 

For utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder, skal man IKKE ha personlig fremmøte, men sende bilde sammen med skjema "Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder" og "ID - kort Egenerklæring" til post@alesund.havn.no. Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.

Om noe er uklart kan man ta kontakt på: post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.

Skjema 3 for Anmodning om utstedelse av id-kort for ISPS sikrede kaiområder og Skjema 4 - ID-kort  Egenerklæring