Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip

Radio Medico og Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin har laget en veileder med råd om forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip som er nyttig for mannskap og rederier.Veilederen inneholder også lenker til relevante nettsider og kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål.

Les mer her: Sjøfartsdirektoratet