Administrasjonen

Administrasjonen for ÅRH har følgende arbeidsområder:

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med forbedring av driftsrelaterte rutiner og prosesser, relatert både internt og eksternt.
Administrasjonen skal også følge opp, og påse at driften er i forhold til gjeldende direktiver og lovverk.
Det er i 2016 totalt 7 fast ansatte i administrasjonen.

Viktige arbeidsoppgaver for administrasjonen er arbeid med:

Forvaltning av administrative saker
Arkiv og ekspedisjon
Budsjett og plan arbeide
Regnskap, rapportering og lønn 
Sekretær for havnestyret og arbeidsutvalget
Drift av havnens IKT systemer