Havnevakta

Havneinspektørene har ansvar for anvisning av kaiplass ved de offentlige kaiene og registrering av skip ved de private kaiene.

Havnevakta er betjent med døgnvakt alle dager hele året, og har med det oversikt over det som til enhver tid foregår i havna. Inspektørene har ansvaret for anvisning av kaiplass ved de offentlige kaiene, samt registrering av all skipstrafikk i vårt havneområde både for offentlig og private kaier. Havnevakta betjenes av i alt 6 fast ansatte inspektører som går i en turnusordning, i tillegg har vi god hjelp av dyktige vikarer i perioder med ekstra høy aktivitet.

Havnevakta er også behjelpelig med levering av tjenester knyttet til et anløp, eksempelvis: 

Fortøyningsfolk/fortøyningsbåter/taubåter
Avfallscontainere, mottak av oljeavfall/spillolje etc
Levering av bunkers m.m på offentlige kaier

I et nødstilfelle vil havnevakta kunne yte bistand til skadde som trenger legehjelp/ambulanse.

Inspektørene på havnevakta kan du treffe på telefon: 
95883400