Vannstand

Vannstand er hentet fra sidene til Sjøkartverket. I tabellen nedenfor vises beregnet høy- og lavvann for dette døgnet. Dersom en ønsker mer utfyllende informasjon så følg linken "Se flere målinger her".